Sàn tên miền – Giá trị thực từ tên miền

Danh sách tên miền đã giao dịch thành công

STT Tên miền Giá giao dịch Ngày giao dịch
1 iml.com.vn 20,000,000 VNĐ 13:47 16-10-2014
2 iml.vn 30,000,000 VNĐ 13:46 15-10-2014
3 candientu.com.vn 200,000,000 VNĐ 16:45 22-09-2014
4 ketoankiemtoan.vn 5,000,000 VNĐ 10:44 14-09-2014
5 thue.vn 15,000,000 VNĐ 10:43 13-09-2014
6 aptech.vn 8,000,000 VNĐ 16:02 12-09-2014
7 taigamedienthoai.vn 10,000,000 VNĐ 10:42 12-09-2014
8 kimi.com.vn 20,000,000 VNĐ 10:42 11-09-2014
9 bongban.vn 4,000,000 VNĐ 16:02 10-09-2014
10 bangtai.vn 8,000,000 VNĐ 13:40 10-09-2014
11 cliphai.vn 4,000,000 VNĐ 10:40 10-09-2014
12 profomilk.com.vn 8,000,000 VNĐ 16:02 09-09-2014
13 profomilk.vn 12,000,000 VNĐ 16:02 07-09-2014
14 hochiminhcity.com.vn 5,000,000 VNĐ 16:02 06-09-2014
15 thietkewebdep.com.vn 6,000,000 VNĐ 16:02 05-09-2014
16 tapchiketoan.vn 2,000,000 VNĐ 16:02 04-09-2014
17 win.vn 20,000,000 VNĐ 16:02 03-09-2014
18 vemaybay.vn 80,000,000 VNĐ 16:02 02-09-2014
19 tuonglai.vn 8,000,000 VNĐ 16:02 02-09-2014
20 acc.vn 20,000,000 VNĐ 16:03 01-09-2014

Chủ sở hữu niêm yết trên Sàn Tên Miền

  • Được niêm yết trên một sàn chung, nơi qui tụ hàng ngàn người mua và người bán mỗi ngày.
  • Tránh rủi ro khi bán lại tên miền, iNET đứng ra làm trung gian/ trọng tài thu tiền và đảm bảo sự thành công tuyệt đối trong giao dịch.
  • Được hỗ trợ hoàn tất các thủ tục liên quan từ A-Z.
  • Có cơ hội tham dự các lớp nâng cao về Đầu tư và kinh doanh tên miền.

Khách hàng mua tên miền từ Sàn Tên Miền

  • Được hỗ trợ miễn phí về luật, và các thủ tục liên quan.
  • Yên tâm giao dịch vì iNET là nhà đăng ký tên miền cấp quốc gia đứng ra làm trọng tài tránh mọi rủi ro.
  • Giao dịch đúng theo trình tự qui định của pháp luật.
  • Được tặng website kinh doanh, và nhiều phần quà có giá trị khác.